Pravidla florbalu (zkrácená)

Pravidla florbalu

Mnozí z vás se určitě již nějakou dobu snaží donutit k přečtení florbalových pravidel. Chápu Vás, také se mi do toho poprvé nechtělo, ale věřte mi, že se vám těch pár desítek minut strávených jejich čtením bohatě vyplatí. Nepřipadáte si občas trapně, když nevíte jakého přestupku se určitý hráč dopustil, nebo co že to rozhodčí odpískal. Odpovědi na všechny tyto otázky získáte na řádcích níže. Pro ty, kterým se nechce číst plná verze pravidel, jsem vám zde vypsal pravidla zjednodušená. Pro většinu případů by vám měly postačit, ale pro pečlivky nebo pro ty, co se rádi hádají s rozhodčím je tu samozřejmě i plná, oficiální verze pravidel!
A pro zájemce i vysvětlení jednotlivých signálů rozhodčích – mám na mysli signály týkající se hry. A také krásný flash, jak vypadá florbalové hřiště. Ale teď již výše slibovaná

Zjednodušená pravidla florbalu

1. Rozměry hřiště
2. Hrací čas
3. Hráči
4. Standartky

4.1. Vhazování
4.2. Situace vedoucí k vhazování
4.3. Rozehrání
4.4. Situace vedoucí k rozehrání
4.5. Volný úder
4.6. Přestupky trestané volným úderem

 

1. Rozměry hřiště

1. Hřiště má rozměry 40 x 20 m a je ohraničeno mantinely se zaoblenými rohy – jednoduše a přehledně se na rozměry hřiště můžete podívat v jednoduché animaci.

2. Normální hrací čas

1. Normální hrací čas je 3 x 20 min se dvěma 10-ti minutovými přestávkami během nichž si družstva vymění strany.
2. Hrací čas je čistý.

3. Hráči

1. Každé družstvo může využít maximálně 20 hráčů.
2. Během hry smí být na hřišti z každého družstva současně maximálně 6 hráčů, z toho pouze jeden brankář.
3. Střídání hráčů se může provádět kdykoliv během utkání a bez omezení počtu střídání.
4. Brankář nesmí používat hokejku.
5. Brankář musí mít obličejovou masku

4. Pravidla pro standardní situace

4.1. Vhazování

1. Na začátku každé třetiny nebo pro potvrzení regulérně vstřelené branky se vhazování provádí na středovém bodě.
2. Vhazování se provádí na nejbližším bodě pro vhazování podle pozice míče při přerušení.
3. Všichni hráči, mimo těch, kteří provádějí vhazování, musí okamžitě bez výzvy rozhodčích zaujmout postavení alespoň 3 m od míče včetně hokejky.
4. Vhazování se účastní 1 hráč každého družstva. Hráči jsou čelem ke krátké straně soupeřovy poloviny hřiště a nesmí mít před vhazováním žádný fyzický kontakt. Chodidla musí být kolmo na středovou čáru. Každý hráč musí mít obě nohy ve stejné vzdálenosti od středové čáry. Čepele hokejek jsou kolmo ke středové čáře po obou stranách míče, aniž by se ho dotýkaly.

4.2. Situace vedoucí k vhazování

1. Je-li míč neúmyslně zničen.
2. Je-li míč poškozen.
3. Stane-li se během hry neobvyklá situace.
4. Pokud rozhodčí nemohou rozhodnout, které družstvo bude provádět rozehrání nebo volný úder
5. Není-li gól uznán ačkoliv nebyl spáchán přestupek vedoucí k volnému úderu.

4.3. Rozehrání

1. Opustí-li míč hřiště, rozehrání provede družstvo, které se neprovinilo.
2. Rozehrání se provádí v místě, kde míč opustil hrací plochu, 1,5 metru od mantinelu, avšak nikdy za pomyslnou prodlouženou brankovou čarou.
3. Hráči bránícího družstva okamžitě a bez výzvy rozhodčích zaujmou postavení alespoň 3 m od míče, včetně hokejky.
4. Míč musí být rozehrán hokejkou a musí být zasažen, ne tahaný nebo zvedaný.
5. Hráč provádějící rozehrání se míče nesmí dotknout podruhé, dokud se míče nedotkne jiný hráč nebo výstroj jiného hráče.
6. Z rozehrání je možno přímo vstřelit branku.

4.4. Situace vedoucí k rozehrání

1. Opustí-li míč hříště nebo dotkne-li se stropu či jiného předmětu nad hřištěm.

4.5. Volný úder

1. Volný úder se provádí v místě přestupku, ale nikdy za pomyslnou prodlouženou brankovou čarou nebo ve vzdálenosti menší než 3,5 m od malého brankoviště.
2. Hráči bránícího družstva okamžitě a bez výzvy rozhodčího zaujmou postavení alespoň 3 m od míče, včetně hokejky.
3. Míč musí být rozehrán hokejkou a musí být zasažen, ne tahaný či zvedaný.
4. Hráč provádějící volný úder se nesmí dotknout míče podruhé, dokud se míče nedotkne jiný hráč nebo výstroj jiného hráče.
5. Z volného úderu lze přímo vstřelit branku.

4.6. Přestupky trestané volným úderem

1. Zasáhne-li hráč ovládající míč nebo ve snaze získat míč, hokejkou soupeřovu nohu nebo chodidlo. (901)
2. Zvedne-li hráč v poli čepel hokejky nad úroveň pasu v nápřahu vzad před zasažením míče, nebo při došvihu po úderu míče.
3. Vyhodí-li nebo kopne-li brankář míč za středovou čáru.
4. Hraje-li hráč, nebo snaží-li se hrát jakoukoliv částí hokejky nebo nohou nad úrovní kolen.
5. Vloží-li hráč svou hokejku, chodidlo či nohu mezi soupeřovy nohy či chodidla.
6. Kopne-li hráč v poli míč 2x za sebou, aniž se mezitím míč dotkl jeho hokejky, jiného hráče či vybavení jiného hráče.
7. Přijme-li hráč přihrávku nohou od spoluhráče v poli.
8. Pokud hráč v poli pasivně brání brankáři při výhozu.
9. Vyskočí-li hráč v poli a zastaví tak míč.

Převzato z: http://florbal.707.cz/pravidla.html

Napsat komentář

Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.